Op donderdag 21 mei (O.L.H. Hemelvaart) en vrijdag 22 mei zal de praktijk gesloten zijn. Voor dringende zaken kan u terecht in de huisartsenwachtpost Tienen, tel: 1733.