Sinds enige tijd laat het RIZIV niet meer toe dat voorschriften en attesten zonder raadpleging gemaakt worden. Vanaf heden kunnen er dus geen voorschriften meer verstrekt worden via de telefoon.

Voorzie dat u tijdens de raadpleging voldoende voorschriften vraagt aan de arts. Het uitzonderlijk afhalen van dergelijke voorschriften en attesten kan enkel indien u de laatste 2 maanden nog op raadpleging kwam bij een van de dokters. Anders zal er steeds een consultatie gepland worden voor het verkrijgen van een voorschrift of het invullen van een attest.

Pilvoorschriften worden eveneens tijdens de raadpleging afgeleverd. U krijgt dan voorschriften voor een jaar mee. Dit biedt ons de mogelijkheid om gericht aan preventie te doen naar borstkankerscreening en baarmoederhalskankerscreening.

Uw dokter mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid! Maak het hem/haar niet moeilijk, vraag alleen wat redelijk echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.