Ivan Vandeput, afkomstig van Zoutleeuw, vestigt zich in 1975 in het mooie, landelijke Glabbeek. Hij bouwt er gedurende 25 jaar een drukke solo-praktijk uit op de Tiensesteenweg 135.

In 1997 wordt Ivan de Coördinerend en Raadgevende Arts (CRA arts) van het rusthuis Hof ter Heyde van Bekkevoort. Als CRA arts is hij enerzijds verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de medische zorg in het rusthuis. Anderzijds geeft hij er ook bijscholingen en vormingen aan het personeel.

In het jaar 2000 vervoegt zijn zoon Paul de praktijk. Paul groeide op in Glabbeek en heeft een sterke band met de mensen van de streek. Deze nieuwe dynamiek geeft de praktijk een sterke boost.

Vanaf 2003 wordt Paul, naar het voorbeeld van zijn vader, CRA arts in het rusthuis van Glabbeek (Arcadia). Hij zal deze taak ook verder zetten al het rusthuis in 2016 onder een nieuw beleidsvoering verhuist naar een nieuwe locatie (rusthuis Den Boomgaard, Glabbeek).

Stelselmatig breidt de praktijk verder uit. In 2007 volgt hierdoor een verhuis van de praktijk naar het nieuwe thuisadres van Paul, Tiensesteenweg 140D.

In 2015 wordt een nieuw hoofdstuk aangesneden. Ivan stopt zijn activiteit in de dagelijkse praktijk. Hij blijft wel actief als CRA in het rusthuis te Bekkevoort en ter ondersteuning bij vakantie of grote drukte. De pensionering van Ivan wordt opgevangen door een nieuwe samenwerking. Ilaria Giulietti vervoegt de praktijk. Ilaria is afkomstig uit Genk, maar woont reeds enkele jaren in het Hageland.

Met de komst van Ilaria worden enkele activiteiten, die jaren onderbenut werden in de praktijk, verder uitgebouwd. Er wordt nog meer ingezet op een integrale eerstelijnszorg met meer aandacht voor gynaecologie, pediatrie, preventie en kleine heelkunde. Hiernaast worden alle andere activiteiten die in het verleden de sterkten vormden van de praktijk (chronische en acute zorg) met hart en ziel verder gedaan.

Op 1 januari 2016 volgt er een volgende verandering. De praktijk verhuist naar een gloednieuw praktijkgebouw (Tiensesteenweg 140E) en Lien Goovaerts komt in dienst al praktijkverpleegkundige en administratief medewerkster. Door de verhuis en de ondersteuning van Lien kan de praktijk zich nog beter toeleggen op een sterke hulpverlening.

Bovendien wordt de eerstelijnszorg meer uitgebreid in het nieuwe praktijkgebouw. De Groepspraktijk Glabbeek - Kim Giedts vestigt zich op de eerste verdieping en biedt logopedie, stottertherapie en psychologie aan (http://www.groepspraktijkglabbeek.be).

Eens te meer wordt er nu gewerkt in een praktijk waarin de patiënt centraal staat.